News

Decorative dash icon

Follow our commitment
to technological innovation!

Follow us to stay in the loop:
Linkedin in logo as button
OCTOBEr 17, 2023

BALTEXPO 2023: The Future of Maritime

The BALTEXPO 2023 trade fair, held from October 10th to 12th in Gdańsk, surpassed all expectations and left us filled with excitement. This remarkable event brought together 200 exhibitors from 15 countries...

Read more
september 25, 2023

Dotacje unijne na cyfryzację przemysłu

Istnieje wiele źródeł unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z cyfryzacją działalności przedsiębiorstw. Bezzwrotne dotacje są dostępne wyłącznie dla specjalistycznych rozwiązań, których przykładem jest Glass-Link.

Read more
A photo from the event about Maritime in Poland
July 4, 2023

Kongres Morski w Szczecinie

Wydarzenie zgromadziło niemalże 600 uczestników, odbyły się 3 panele dyskusyjne i 16 debat, koncert w Operze i uroczysty bankiet. To najważniejsze wydarzenie dotyczące gospodarki morskiej w Polsce, również o znaczeniu międzynarodowym!...

Read more
Glass-Link presenting at the Plug and Play event in Antwerp
june 14, 2023

Plug and Play Maritime EXPO in Antwerp

🚀 It was amazing to witness the enthusiasm of nearly 600 individuals as we collectively explored innovative avenues and fostered creative collaboration...

Read more
Glass-Link participating in an event in Antwerp
June 7, 2023

Smart Port Week in Antwerp

Glass-Link had the privilege of participating in the extraordinary Smart Port Week event in Antwerp, where collaboration took center stage! Professionals and enthusiasts from diverse backgrounds came together to brainstorm...

Read more
Glass-Link representation at the event in Poland - Polskie Porty 2030
June 5, 2023

Kongres Polskie Porty 2030 w Sopocie [PL]

Była to doskonała okazja, aby podczas 9 paneli dyskusyjnych, wśród niemalże 500 uczestników i licznych rozmów zorientować się w możliwościach i kierunkach rozwoju polskich portów.

Read more
Glass-Link representation at the event in Poland
April 27, 2023

Krąg gospodarczy w Szczecinie

Po tym jak w marcu Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poruszał temat bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu na przykładzie transformacji w Schwedt...

Read more
Decorative image
April 27, 2023

Wirtschaftskreis Metropolregion Stettin [DE]

Nachdem sich der Wirtschaftskreis im März mit den Themen Energiesicherheit und Klimaschutz am Beispiel der Transformation in Schwedt/Oder auseinandergesetzt hatte

Read more
Decorative dash icon

Discover the future of industrial processes with Glass-Link today!